Język Polski (Polish)

Mission Statement
Misja

Stan Nowy Jork jest dumny z tego, że jest pierwszym stanem w kraju, który wprowadził Ustawę o Prawach Człowieka, która zapewnia każdemu obywatelowi „równe szanse cieszenia się pełnym, produktywnym życiem”. Prawo to zabrania dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, mieszkalnictwa, kredytowania, korzystania z miejsc użytku publicznego oraz niesekciarskich instytucji edukacyjnych, ze względu na wiek, rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność, status wojskowy oraz inne określone kategorie.

Wydział Praw Człowieka Stanu Nowy Jork (New York State Division of Human Rights) został utworzony, by egzekwować te tak istotne przepisy. Misją agencji jest zapewnienie, że „każda osoba... ma równe szanse udziału w życiu gospodarczym, kulturalnym i intelektualnym stanu.” Misja ta jest realizowana na różne sposoby, m.in.:

Przez energiczne zwalczanie praktyk bezprawnej dyskryminacji;

Przez przyjmowanie, badanie i orzekanie w sprawie skarg o dyskryminację;

Przez tworzenie badań, programów i kampanii stworzonych między innymi w celu informowania i edukowania społeczeństwa w zakresie skutków dyskryminacji oraz praw i obowiązków nałożonych przez prawo; oraz

Przez rozwój polityki ochrony praw człowieka i ustawodawstwa stanu.